Aby ułatwić wam lekturę naszej strony postanowiliśmy przybliżyć podstawowe pojęcia z dziedziny instalacji fotowoltaicznych. Poniżej przedstawiam podstawowe pojęcia które przewijają się na naszej stronie i na pewno pojawią się podczas spotkania w celu dokonania wyceny.

Podane pojęcia staramy się przedstawić w sposób jak najbardziej „ludzki” (w celach dydaktycznych odsyłamy do fachowej literatury )

Fotowoltaika – jest to dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem energii słonecznej na energię elektryczną.

Panel PV, moduł fotowoltaiczny, panele słoneczne, panel fotowoltaiczny – to potoczne nazwy urządzeń do konwersji energii słonecznej na energię elektryczną.

Inverter lub falownik – jest to urządzenie przetwarzające prąd stały na prąd zmienny.

OZE – to skrót Odnawialne Źródła Energii. W skład OZE wchodzą min. Instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne często mylone z panelami pv kolektory służą do podgrzewania wody użytkowej, wiatraki – energetyka wiatrowa, energia geotermalna oraz inne.

kW – skrót kilowat jest to nic innego jak jednostka mocy, a podawana w czasie jest jednostką pracy, energii oznaczana jako kW/h czytamy kilowat godzina

kWp (peak) – moc szczytowa paneli fotowoltaicznych. Często podawana przy określeniu wielkości instalacji lub jako parametr modułu fotowoltaicznego. (krótko mówiąc parametr paneli solarnych określający szczytową produkcję energii w ściśle określonych warunkach)

Mikroinstalacja PV – instalacja o mocy nie większej niż 50 kW

Prosument – jest jednocześnie producentem i konsumentem energii elektrycznej.

Licznik dwukierunkowy – jest to przyrząd pomiarowy wykorzystywany w fotowoltaice służący do pomiaru energii pobranej z sieci energetycznej oraz do pomiaru energii oddanej – przesłanej do sieci energetycznej. Energia elektryczna wyprodukowana z naszej instalacji fotowoltaicznej w pierwszej kolejności zużywana jest na potrzeby własne budynku. Naddatek energii elektrycznej przesyłany jest do sieci energetycznej.

 IEC 61215 Międzynarodowy certyfikat określający odporność paneli fotowoltaicznych na grad. W tym przypadku IEC61215 wytrzymuje 25–milimetrowe kule gradowe, które spadają z prędkością 23 m/s odpowiada to 2 kl. w 5 stopniowej klasie odporności na grad. W UE wszystkie dopuszczone do sprzedaży panele fotowoltaiczne muszą spełniać tą klasę.

Zostaw komentarz