Pomiary elektryczne Wrocław

Zgodnie z polskim prawem, pomiary elektryczne powinny być wykonywane przez odpowiednio wyszkolonych ekspertów przynajmniej raz na 5 lat. Należy pamiętać, że zaniedbanie kontroli instalacji może stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkowników budynków. Firma Poline zapewnia kompleksowe usługi w zakresie pomiarów elektrycznych.

Pomiary elektryczne w polskim prawie
Art. 62, Ust. 1, pkt 2:
“Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej (…) instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.”
Art. 62, Ust. 4:
“Kontrole, o których mowa w ustępie 1 powinny być dokonywane (…) przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.”

Elektryk wrocław, techniczna obsługa nieruchomości

Pomiary i kontrole

 • Przeglądy instalacji elektrycznych
 • Periodyczne oraz odbiorcze pomiary układów elektrycznych
 • Kontrola impedancji pętli zwarcia
 • Sprawdzanie rezystancji uziemień
 • Sprawdzenie skuteczności zerowania
 • Testowanie bezpieczników różnicowo-prądowych
 • Sprawdzanie ciągłości połączeń wyrównawczych oraz ochronnych
 • Pomiar natężenia oświetlenia
 • Kontrola oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • Testowanie instalacji odgromowych
 • Sprawdzanie lokalnych sieci komputerowych (LAN)

Dowiedz się więcej
By uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer: +48 664 988 446

Nasza oferta

Firma Poline oferuje szeroką gamę usług w zakresie pomiarów elektrycznych. Nasi eksperci zajmują się konsultingiem, montażem, serwisem awaryjnym, obsługą techniczną obiektów, a także konserwacją i modernizacją instalacji elektrycznych.