Systemy oddymiania Wrocław

Firma Poline zajmuje się kompleksową obsługą systemów oddymiania.

Systemy oddymiania w polskim prawie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. Nr 80 poz. 563, Z dn. 21.04.2006r, §3,pkt.2 I 3) konserwacja powinna być przeprowadzana co najmniej raz na pół roku, w zgodzie z wytycznymi producenta, opisanymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz instrukcji obsługi.

montaż i serwis systemów oddymiania grawitacyjnego

Systemy oddymiania

System oddymiania odpowiada za odprowadzanie trujących spalin, dymu w sytuacji wystąpienia pożaru. Jest jednym z systemów kluczowych dla bezpieczeństwa użytkowania budynków. Sprawny system oddymiania ma realny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z objętego nim obiektu.
Systemy oddymiania pełnią funkcję zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych, poprawiają kluczową w sytuacjach zagrożenia widoczność i ograniczają zawartość toksycznych produktów spalania w powietrzu, znacząco podnosząc szanse efektywnej interwencji strażackiej.
Podstawowym funkcjonującym systemem jest oddymianie grawitacyjne, wykorzystujące prawa funkcjonowania przeciągu. Instalacja powinna zawierać centralę oddymiania, czujki dymu, przyciski oddymiania (do manualnego uruchomienia systemu oddymiania), układ siłowników i mechanizmów uruchamiających klapy dymowe okien uchylnych oraz drzwi.
Instalację można dodatkowo uzupełnić przyciskami przewietrzenia (do wyłącznego użytku osób uprawnionych, dzięki konieczności zastosowania specyficznego klucza), pozwalającymi na uruchomienie klapy dymowej czy uchylenie okna bez równoczesnego włączania przeciwpożarowej sygnalizacji alarmowej.
Możliwa jest także realizacja stacji meteorologicznej, połączonej z centralą oddymiania. Urządzenie takie odpowiada za zamknięcie klapy w warunkach opadów lub silnych wiatrów, co chroni system przed szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznego. Co istotne, instalacja taka współdziała z systemem przewietrzenia, nie ingerując w pracę systemu w trakcie zagrożenia pożarowego.

Nasze usługi

Firma Poline zapewnia fachowe usługi w zakresie:

  • Instalacji central oddymiania,
  • Instalacji czujek detekcji dymu,
  • Instalacji przycisków oddymiania i przewietrzania,
  • Instalacji okablowania,
  • Uruchamiania systemów oddymiania,
  • Instalacji siłowników,
  • Integracji z innymi systemami,
  • Serwisu i modernizacji systemów oddymiania; usuwania usterek na terenie Wrocławia i okolic,
  • Okresowych przeglądów systemów oddymiania.

Zadzwoń i dowiedz się więcej! tel. +48 664 988 446
Zapraszamy do współpracy!