Systemy oddymiania

Firma Poline zajmuje się kompleksową obsługą systemów oddymiania.

Prawo a systemy oddymiania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącego ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. Nr 80 poz. 563, Z dn. 21.04.2006r, §3,pkt.2 I 3) w systemach oddymiania konserwacja powinna być przeprowadzana co najmniej raz na pół roku, zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz instrukcji obsługi.

Czemu służą i jak działają?

Systemy oddymiania służą do niezawodnego oraz w pełni zautomatyzowanego odprowadzania ciepła. Ponad to zabezpieczają przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych, zapewniając widoczność oraz odprowadzenie toksyn powstałych w wyniku spalania. Systemy oddymiania umożliwiają bezpieczną ewakuację, podnoszą sprawność pracy służb ratunkowych.

W skład systemu oddymiania grawitacyjnego wchodzą takie elementy jak:
centrala oddymiania, czujki dymu, przyciski oddymiania służące do ręcznego uruchomienia systemu oddymiania, zespół siłowników i mechanizmów odpowiedzialnych za otwarcie klap dymowych okien uchylnych i drzwi.
Dodatkowymi elementami systemów oddymiania mogą być przyciski przewietrzania służące do otwarcia klapy dymowej bądź okna uchylnego bez konieczności wywołania alarmu pożarowego. Przyciski przewietrzania najczęściej zabezpieczone są specjalnym kluczem, co ogranicza dostęp osób trzecich.
Opcjonalnym rozwiązaniem jest montaż stacji pogodowej połączonej z centralą oddymiania. Stacja pogodowa pozwala na zamknięcie klapy w przypadku deszczu lub zbyt mocnego wiatru, co chroni przed zalaniem i uszkodzeniem klap dymowych.
UWAGA!
Opcja ta działa tylko w przypadku przewietrzania i nie ma wpływu na pracę systemu podczas alarmu pożarowego.

Zajmujemy się:

  • Montażem central oddymiania,
  • Montażem czujek detekcji dymu,
  • Montażem przycisków oddymiania i przewietrzania,
  • Montażem okablowania,
  • Uruchomieniem systemów oddymiania,
  • Montażem siłowników,
  • Integracją z innymi systemami np. systemami domofonowymi centralami pożarowymi, itp.
  • Zajmujemy się również serwisowaniem systemów oddymiania, usuwaniem usterek na terenie Wrocławia i województwa dolnośląskiego.
  • Przeprowadzamy przeglądy okresowe systemów oddymiania.

Zadzwoń i dowiedz się więcej tel. +48 664988446

Zapraszamy do współpracy!